(Pn - Pt: 900 - 1700) 32 220 35 21 501 49 19 59 (32) 444 69 50 33946597 biuro@omegasoft.pl  
Koszyk
Brak produktów
Kategorie
Producenci
Nowości

Kaspersky Internet Security 2015 PL Multi-Device ( 5 stanowisk, 24 miesiące) - wersja elektroniczna

Kaspersky Internet Security 2015 PL Multi-Device ( 5 stanowisk, 24 miesiące) - wersja elektroniczna
475,00 zł

Office 365 PL dla Studentów (2 stanowiska, subskrypcja na 4 lata) ESD

Office 365 PL dla Studentów (2 stanowiska, subskrypcja na 4 lata) ESD
295,00 zł

Office 365 PL Premium dla Użytkowników Domowych (5 stanowisk, subskrypcja na 1 rok) ESD

Office 365 PL Premium dla Użytkowników Domowych (5 stanowisk, subskrypcja na 1 rok) ESD
365,00 zł

Regulamin

Nowy regulamin obowiązujący od 25.12.2014

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „OMEGASOFT.PL”
z dnia 11.01.2013

 

Sklep internetowy „OMEGASOFT”, działający pod adresem www.omegasoft.pl. prowadzony jest przez Bartosza Tomalę i Krzysztofa Żaka prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą OMEGASOFT s. c. zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie pod nr 12237/07/2002 oraz przez Wójta Gminy Oświęcim pod nr 2464/2006, z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 15, NIP: 643-174-74-16


§1 DEFINICJE

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Towarów;
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.omegasoft.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów;
 3. Omegasoft – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep;
 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Omegasoft a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (w przypadku płatności gotówką za pobraniem) lub od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Omegasoft (w przypadku przedpłaty) do momentu wysyłki Towaru do Klienta.

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:
  1. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub
  2. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript;
  3. Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.
 3. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.
 4. Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 6. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:
  1. na stronie internetowej www.omegasoft.pl: wypełniając formularz Zamówienia;
  2. pocztą elektroniczną: wysyłając na adres biuro@omegasoft.pl Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. dane do faktury, adres dostawy oraz określenie sposobu płatności i wysyłki;
  3. telefonicznie: składając Zamówienie pod numerem 032 220 35 21 lub 501 491 959
  4. faksem: wysyłając pod numer 032 444 69 50 Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. dane do faktury, adres dostawy oraz określenie sposobu płatności i wysyłki.
 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.
 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres, adres dostawy.
 5. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta.
 6. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam”.
 7. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.
 8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Omegasoft.
 9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przedpłata przelewem bankowym”, do wiadomości dołączona jest faktura pro-forma zawierająca dane niezbędne do przelewu.
 10. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §3 pkt. 9.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu:
  1. otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru);
  2. wpłynięcia należności na rachunek bankowy Omegasoft (w przypadku przedpłaty).
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 3. Omegasoft zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Zamówienie stało się niemożliwe do zrealizowania wskutek okoliczności, za które Omegasoft nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Dostawa Towarów do Klienta odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka priorytetowa) lub firmy kurierskiej.
 6. Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 7. Odbierając przesyłkę Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, można sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub listonosza. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub listonosza.
 8. Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie Protokołu Szkody, spełniającego warunki opisane w §4 pkt. 7. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego.

§5 CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:
  1. gotówką przy odbiorze Towaru – płatne pracownikowi firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub listonoszowi; dotyczy tylko Zamówień do kwoty 5000 złotych brutto;
  2. przelewem na rachunek bankowy Omegasoft.

§6 SZCZEGÓLNE REGULACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ TOWARÓW W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (ESD)

 1. Do Zamówień Towarów w wersji elektronicznej nie mają zastosowań regulacje zawarte w §4 pkt. 1, 4-7 oraz §5 pkt. 3.
 2. W przypadku Zamówień Towarów w wersji elektronicznej dostępnymi formami płatności są:
  1. przelew na rachunek bankowy Omegasoft;
  2. skorzystanie z elektronicznego systemu płatności PayU;
  3. uiszczenie należności za pomocą karty kredytowej.
 3. W przypadku Zamówień mieszanych (zawierających jednocześnie Towary w wersji tradycyjnej i elektronicznej), dostępną formą płatności jest przelew na rachunek bankowy Omegasoft.
 4. W przypadku Zamówień wersji elektronicznych Towarów, Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy. Realizacja Zamówień mieszanych w zakresie dostawy Towarów w wersji tradycyjnej odbywa się na zasadach określonych w §4.
 5. Dostawa Towarów w wersji elektronicznej odbywa się automatycznie pocztą elektroniczną, niezwłocznie po wpłynięciu należności na rachunek bankowy Omegasoft, po poprawnym zakończeniu płatności w systemie PayU lub kartą kredytową.
 6. W przypadku Zamówień niektórych Towarów w wersji elektronicznej, gdzie licencje zamawiane są dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie z Nim związane (licencja imienna), realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia należności na rachunek bankowy Omegasoft lub po poprawnym zakończeniu płatności w elektronicznym systemie płatności i trwa do 5 dni.

§7 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 10 dni od momentu dostarczenia Towaru do Klienta.
 2. Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży jest wysłanie na adres Sklepu (Omegasoft s.c, ul. Olimpijska 15, 41-100 Siemianowice Śląskie) pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu określonego w §7 pkt. 1.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku:
  1. Towarów zapisanych na informatycznych nośnikach danych, jeśli zostało usunięte oryginalne, fabryczne opakowanie Towaru;
  2. Towarów w wersji elektronicznej (ESD), tj. kluczy licencyjnych przesyłanych pocztą elektroniczną, z uwagi na ich charakter;
  3. Towarów, których licencje przygotowane są na specjalne zamówienie dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie są z nim związane.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Omegasoft dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży.
 6. Koszt opakowania i odesłania Towaru na adres Sklepu ponosi Klient.

§8 RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Omegasoft jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§9 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Omegasoft jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży, na zasadach określonych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu).
 3. Omegasoft zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§10 GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Omegasoft nie jest producentem Towarów prezentowanych w Sklepie i nie udziela na nie własnej gwarancji.
 2. Warunki gwarancji udzielanej przez producentów Towarów prezentowanych w Sklepie określone są w umowach licencyjnych poszczególnych Towarów.

§11 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Omegasoft podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Omegasoft w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Omegasoft zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Zamówienia, a co za tym idzie mogą być one w tym celu przekazane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, serwisy aukcyjne.
 2. Klient ma prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania, a także usunięcia swoich danych osobowych przez Sklep.
 3. Podczas procedury Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Sklep. Zgoda ta może zostać wycofana przez Klienta w każdej chwili.
 4. Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez Klienta informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówień.
 5. Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez Omegasoft jest zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Danych Osobowych - nr księgi 117542.
 6. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przez Sklep znajdują się w Polityce Prywatności.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Omegasoft a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Omegasoft a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Omegasoft.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Szybka pomoc
Ocena Klientów
Zobacz opinie klienta
100% Gwarancji
Legalne oprogramowanie
ESD
Co to jest wersja elektroniczna ?

Omegasoft ESD
Ostatnio przeglądane
Brak przeglądanych produktów
Promocje

Corel Draw Graphics Suite X7 PL Box (1 stanowisko)

Corel Draw Graphics Suite X7 PL Box (1 stanowisko)
1 965,00 zł

Office 2013 dla Małych Firm i Użytkowników Domowych PL ESD

Office 2013 dla Małych Firm i Użytkowników Domowych PL ESD
895,00 zł

Office 365 PL Personal (1 stanowisko, subskrypcja na 1 rok) ESD

Office 365 PL Personal (1 stanowisko, subskrypcja na 1 rok) ESD
195,00 zł

EFS

Obsługujemy zamówienia
realizowane z dotacji unijnych.

Europejski Fundusz Społeczny

Firma:

Zakupy:

Oferta:

Producenci:

Omegasoft s.c.

O firmie
Opinie
Regulamin
Polityka prywatności
Pomoc techniczna
Instrukcje instalacji
Wyprzedaż
Promocje
Nowości
Praca
Mikroblog
Pierwsze zakupy
Sposoby zamawiania
Sposoby płatności
Sposoby i koszty dostawy
Czas realizacji zamówienia
Czas oczekiwania na dostawę
Zwroty i reklamacje
Dostępność
ESD – wersje elektroniczne
Szukaj
Do użytku domowego
Wersje edukacyjne
Antywirusowe
Biurowe
Graficzne
Edycja wideo
Narzędziowe
Tworzenie WWW
Systemy operacyjne
ABBYY Fine Reader
Acronis
Adobe
Corel
ESET NOD32
F-Secure
G Data
IrfanView
Kaspersky Lab
Magix
Microsoft
Panda Security
Pinnacle
Symantec/Norton
Total Commander
TuneUp
WinRar
Biuro handlowe:
ul. Olimpijska 15
41-100 Siemianowice Śląskie
Infolinia: 801 011 033
Telefon: 32 220 35 21
Fax: 32 444 69 50
NIP: 643-174-74-16
REGON: 241516576
Konto: Multibank OBD BRE S.A.
97114020170000430211391408
Copyright 2007-2014 by
OMEGASOFT
- Tanie oprogramowanie (kontakt: biuro@omegasoft.pl) | Google+
PayU
Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zawartość 'Omegasoft.pl - Najszybszy Sklep w Internecie' stanowi zaproszenie do składania ofert.
Sklepy internetowe cStore