(Pn - Pt: 900 - 1700) 32 220 35 21 801 011 033 biuro@omegasoft.pl Pomoc techniczna
0,00 zł
 
 
 

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez administratora danych osobowych - OMEGASOFT B. Tomala K. Żak sp. j. z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, - będącego właścicielem sklepu internetowego Omegasoft dostępnego pod adresem www.omegasoft.pl.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez użytkowników informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze sklepu i dokonywania zakupów, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w sposób rzetelny i przejrzysty. Są one zbierane wyłącznie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach, zgodnie z zasadą minimalizacji danych i są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których dane są przetwarzane lub obowiązków nałożonych na administratora przez przepisy prawa.

Administrator zapewnia danym osobowym wymagany poziom bezpieczeństwa, zarówno podczas ich przesyłania, jak i przetwarzania i przechowywania, chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem i przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które są poddawane stałej analizie i w razie potrzeby uaktualniane.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

a. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z serwisu

Strona sklepu internetowego została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji.

Podczas korzystania z serwisu nie są zbierane w sposób automatyczny żadne dane oprócz danych gromadzonych za pomocą plików cookies (więcej informacji w pkt. 5) oraz logów systemowych, takie jak IP użytkownika, rodzaj przeglądarki internetowej czy źródło wejścia na stronę, pozwalające poznać jego aktywność w serwisie i monitorować ruch na stronie.

Dane te wykorzystywane są przez administratora w celu świadczenia usług przez serwis (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, tj. przedstawienia oferty, zamieszczania komentarzy na stronie sklepu), w celach analitycznych i statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. prowadzenia analizy aktywności użytkowników, poprawy działania i użyteczności serwisu), w celach marketingowych, w tym profilowaniu i prezentowaniu dopasowanej reklamy (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług) oraz w celu ochrony prawnej i bezpieczeństwa administratora oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ochrony lub dochodzenia przysługujących mu praw).

b.  Przetwarzanie danych osobowych osób składających zamówienia

W przypadku dokonywania zamówień (zawierania umów sprzedaży) za pośrednictwem serwisu zbierane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, które są niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz doręczenia zakupionych towarów. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży oraz jej realizację.

Dane te wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, tj. wystawienia faktury VAT i doręczenia zakupionego towaru), w celach księgowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. obowiązków rachunkowych i podatkowych), w celach analitycznych i statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. prowadzenia analizy aktywności i preferencji zakupowych użytkowników), w celach marketingowych, (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług) oraz w celu ochrony prawnej i bezpieczeństwa administratora oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ochrony lub dochodzenia przysługujących mu praw).

c. Przetwarzanie danych osób nawiązujących kontakt z serwisem

Administrator przetwarza również dane zbierane przez zainicjowany przez użytkownika bezpośredni kontakt serwisem, np. w celu uzyskania informacji o oferowanych produktach lub sprawdzenia statusu zamówienia. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić prowadzenie korespondencji z użytkownikiem, udzielenie informacji lub odpowiedzi na jego pytania.

Dane te wykorzystywane są przez administratora w celu świadczenia usług przez serwis (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, tj. odpowiedzi na zapytania, udzielenie informacji), w celach analitycznych i statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. prowadzenia analizy zgłoszeń użytkowników i statystyk dotyczących rodzaju zapytań) oraz w celu ochrony prawnej i bezpieczeństwa administratora oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ochrony lub dochodzenia przysługujących mu praw).

d. Przetwarzanie danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych/newslettera

Administrator przetwarza również dane (adres poczty elektronicznej) w celu przekazywania informacji handlowych (newslettera) w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204), o ile Klient wyrazi na to zgodę. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi wykonanie usługi newslettera i przekazania informacji handlowych użytkownikowi.

Dane te wykorzystywane są przez administratora w celu realizacji zamówionej przez użytkownika usługi newslettera i przekazywania informacji handlowych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą) oraz w celu ochrony prawnej i bezpieczeństwa administratora oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ochrony lub dochodzenia przysługujących mu praw).

e. Przetwarzanie danych osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniu opinii Ceneo

Serwis jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182. Program polega na przesyłaniu przez Ceneo do klientów sklepów internetowych za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet dotyczących opinii na temat dokonanej transakcji oraz zakupionego produktu, a także zamieszczaniu ich opinii w serwisie ceneo.pl. Administrator przetwarza dane (adres poczty elektronicznej) oraz przekazuje je Ceneo, o ile użytkownik dokonujący zakupów w serwisie wyrazi na to zgodę. Zgoda użytkownika na przekazanie danych jest dobrowolna.

Dane te są przetwarzane i udostępnione przez administratora usługodawcy zewnętrznemu w celu pozyskania wiarygodnych opinii o jakości produktów i usług oraz badania zadowolenia użytkowników serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą).

f. Przetwarzanie danych osób dodających komentarze na blogu serwisowym

W przypadku dodawania komentarzy do postów zamieszczonych na blogu znajdującym się na stronie internetowej administratora, administrator przetwarza następujące dane: podpis (nazwa użytkownika) oraz adres poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi zamieszczenie komentarza na blogu.

Dane te wykorzystywane są przez administratora w celu świadczenia usług przez serwis (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, tj. zamieszczania komentarzy na blogu znajdującym się na stronie internetowej administratora) oraz w celu ochrony prawnej i bezpieczeństwa administratora oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ochrony lub dochodzenia przysługujących mu praw np. w przypadku zamieszczania komentarzy naruszających prawa osób trzecich lub nielegalnych treści).

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane gromadzone i przetwarzane przez administratora mogą być przekazane innym podmiotom, takim jak dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie, operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe wyłącznie gdy zezwalają na to odpowiednie przepisy prawa oraz gdy odbiorcy zapewniają spełnienie wymagań dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest wówczas do niezbędnego minimum.

Przetwarzane przez administratora dane osobowe mogą również zostać przekazane organom władzy publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa.

 1. Informacje o cookies

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) informujemy, że nasza witryna wykorzystuje pliki cookies.

Czym są pliki cookies?

Plik cookie to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer www i zapisywana po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Pliki te stosuje większość stron internetowych. Dzięki nim m. in. zapewnione jest stabilne działanie witryny, w sklepach zapamiętany zostaje profil klienta, zawartość koszyka czy przygotowana zostaje indywidualna oferta dostosowana do oczekiwań i zainteresowań użytkownika.

W żadnym przypadku informacje zbierane przez cookies nie są powiązane z innymi danymi osobowymi i nie umożliwiają identyfikacji osoby, której dane dotyczą.

Jak długo funkcjonują pliki cookies?

Wśród wykorzystywanych przez nas cookies znajdują się zarówno pliki sesyjne (które wygasają po zakończonej sesji – zamknięciu przeglądarki internetowej), jak i trwałe (które są aktywne przez dłuższy czas, pozwalając m.in. zachować informację o dokonanych przez użytkownika wyborach w serwisie i zapewnić większą wygodę podczas ponownych odwiedzin).

Jakich plików cookies używamy?

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies:

 • Niezbędne – techniczne pliki, kluczowe dla prawidłowego działania strony oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania z niej;
 • Funkcjonalne – pozwalające poprawić funkcjonalność serwisu dla użytkownika, zachować jego ustawienia i dostosowaną do jego preferencji zawartość witryny;
 • Analityczne – wykorzystywane do monitorowania ruchu na stronie i analizy zachowań użytkowników w serwisie, pozwalające na poznanie sposobu korzystania z witryny przez użytkowników, udoskonalanie jej funkcjonowania oraz poprawę wygody użytkowników;
 • Wydajnościowe – pozwalające poprawiać kluczowe wskaźniki wydajności witryny i zapewniać lepsze wrażenia użytkowania przez odwiedzających;
 • Marketingowe – stosowane w celu przedstawiania i dopasowania treści reklam do indywidualnych zainteresowań, potrzeb i oczekiwań użytkowników, również w serwisach zewnętrznych, a także powiązania serwisu z profilami w mediach społecznościowych.

W przypadku plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego działania strony, do ich stosowania niezbędna jest zgoda użytkownika (zgodnie z informacją zawartą w pkt. Jak zarządzać plikami cookies?).

Nasza witryna stosuje pliki cookies własne (przesyłane i przechowywane przez nasz serwis), jak i zewnętrzne (pochodzące od podmiotów trzecich, przesyłane i przechowywane przez te podmioty). Ciasteczka wykorzystywane są bowiem przez najpopularniejsze internetowe narzędzia służące do analizy statystyk serwisów www i użyteczności stron internetowych oraz celów marketingowych, w tym reklam spersonalizowanych. W przypadku wyrażenia zgody na naszej stronie przez użytkownika na jego urządzeniu zapisane zostaną pliki cookies podmiotów trzecich, z którymi współpracujemy, a co za tym idzie - będą im udostępniane informacje, które będą wykorzystywane zgodnie z następującymi zasadami:

 

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące podmiotów trzecich, które dostarczają nam narzędzia oparte na cookies oraz własnych plików cookies:

 • Niezbędne pliki cookies [rozwiń]
 • Niezbędne pliki cookies
Plik cookie Domena Dostarczany przez Czas trwania Opis
_GRECAPTCHA www.google.com Google Recaptcha (Google)

Dane podmiotu: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Polityka prywatności Google
Polityka cookies Google
5 miesięcy 27 dni Służy do wykrywania botów i ochrony strony przed atakami spamowymi.
sessid .omegasoft.pl Własny sesja Służy do utrzymania prawidłowej sesji dla użytkownika podczas wizyty w witrynie.
InfoCookie .omegasoft.pl Własny 1 rok Pozwala na zapisanie i przechowywanie informacji o zgodach wyrażonych przez użytkownika na stosowanie plików cookies w witrynie.
 • Funkcjonalne pliki cookies [rozwiń]
 • Funkcjonalne pliki cookies
Plik cookie Domena Dostarczany przez Czas trwania Opis
LaVisitorNew www.omegasoft.pl LiveAgent

Dane podmiotu: Quality Unit, s. r. o.Vajnorska 100/A83104 Bratislava, Slovakia
Polityka prywatności Quality Unit
1 dzień Pozwala rozpoznać nowego lub powracającego użytkownika korzystającego z usługi czatu na żywo.
LaSID www.omegasoft.pl LiveAgent

Dane podmiotu: Quality Unit, s. r. o.Vajnorska 100/A83104 Bratislava, Slovakia

Polityka prywatności Quality Unit
sesja Służy do rozpoznania sesji użytkownika korzystającego z usługi czatu na żywo.
CONSENT .youtube.com YouTube (Google)

Dane podmiotu: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Polityka prywatności Google
Polityka cookies Google
2 lata Służy do sprawdzenia i przechowywania informacji, dotyczącej decyzji użytkownika dotyczącej stosowania plików cookies.
LaVisitorId
_cG9tb2Mtb21lZ2Fzb2Z0LnBsLw
.omegasoft.pl LiveAgent

Dane podmiotu: Quality Unit, s. r. o.Vajnorska 100/A83104 Bratislava, Slovakia

Polityka prywatności Quality Unit
sesja Pozwala rozpoznać użytkownika korzystającego z usługi czatu na żywo na każdej stronie, na której jest osadzony widżet czatu.
cs_last_prod https://www.omegasoft.pl Własny 10 godzin Pozwala na zachowanie i wyświetlanie użytkownikom ostatnio oglądanych produktów w witrynie.
SOCS .youtube.com YouTube (Google)

Dane podmiotu: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Polityka prywatności Google
Polityka cookies Google
1 rok 1 miesiąc Służy do przechowywania informacji o decyzji użytkownika dotyczącej używania plików cookie.
 • Analityczne pliki cookies [rozwiń]
 • Analityczne pliki cookies
Plik cookie Domena Dostarczany przez Czas trwania Opis
CLID www.clarity.ms Microsoft Clarity (Microsoft)

Dane podmiotu: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521

Polityka prywatności Microsoft
Polityka plików cookies Microsoft
1 rok Służy do zbierania zanonimizowanych informacji i przygotowywania raportów o sposobie korzystania z witryny przez użytkowników (liczbie odwiedzających, odwiedzanych stronach)
_ga .omegasoft.pl Google Analytics (Google)

Dane podmiotu: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Polityka prywatności Google
Polityka cookies Google
1 rok 1 miesiąc 4 dni Służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie im losowych identyfikatorów i zbierania zanonimizowanych informacji w celu przygotowywania raportów o sposobie korzystania z witryny, odwiedzających, sesjach i kampaniach.
_gid .omegasoft.pl Google Analytics (Google)

Dane podmiotu: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Polityka prywatności Google
Polityka cookies Google
1 dzień Pozwala na przechowywanie zanonimizowanych informacji o sposobie korzystania z witryny (ilości odsłon, liczbie odwiedzających, odwiedzanych stronach) i przygotowywanie raportów.
_ga_* .omegasoft.pl Google Analytics (Google)

Dane podmiotu: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Polityka prywatności Google
Polityka cookies Google
1 rok 1 miesiąc 4 dni Służy do zliczania wyświetleń strony i przechowywania tych informacji.
_clck .omegasoft.pl Microsoft Clarity (Microsoft)

Dane podmiotu: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521

Polityka prywatności Microsoft
Polityka plików cookies Microsoft
1 rok Pozwala utrzymać w przeglądarce anonimowy identyfikator i ustawienia użytkownika dla odwiedzanej witryny oraz rozpoznać je podczas kolejnych wizyt na stronie.
_clsk .omegasoft.pl Microsoft Clarity (Microsoft)

Dane podmiotu: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521

Polityka prywatności Microsoft
Polityka plików cookies Microsoft
1 dzień Pozwala połączyć wiele wyświetleń strony przez użytkownika i przechować je w pojedynczym nagraniu sesji.
MR .c.bing.com Bing (Microsoft)

Dane podmiotu: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521

Polityka prywatności Microsoft
Polityka plików cookies Microsoft
7 dni Służy do resetowania lub odświeżania pliku cookie MUID.
SM .c.clarity.ms Microsoft Clarity (Microsoft)

Dane podmiotu: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521

Polityka prywatności Microsoft
Polityka plików cookies Microsoft
sesja Służy do synchronizowania identyfikatora użytkownika MUID między domenami Microsoft.
YSC .youtube.com YouTube (Google)

Dane podmiotu: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Polityka prywatności Google
Polityka cookies Google
sesja Pozwala na prowadzenie statystyk wyświetleń filmów osadzonych na YouTube przez użytkownika.
_dc_gtm_
UA-12251419-1
.omegasoft.pl Google Tag Manager (Google)

Dane podmiotu: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Polityka prywatności Google
Polityka cookies Google
1 minuta Umożliwia ładowanie skryptu Google Analytics.
 • Marketingowe pliki cookies [rozwiń]
 • Marketingowe pliki cookies
Plik cookie Domena Dostarczany przez Czas trwania Opis
_fbp .omegasoft.pl Facebook (Meta) Dane podmiotu: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Polityka prywatności Meta
Polityka cookies Meta
3 miesiące Pozwala na wyświetlanie reklam podczas korzystania z Facebooka lub innej platformy obsługiwanej przez reklamy Facebooka po odwiedzeniu witryny.
_uetsid .omegasoft.pl Bing Ads (Microsoft)

Dane podmiotu: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521

Polityka prywatności Microsoft
Polityka plików cookies Microsoft
1 dzień Służy do zbierania informacji o wizytach odwiedzających w wielu witrynach w celach reklamowych.
_uetvid .omegasoft.pl Bing Ads (Microsoft)

Dane podmiotu: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521

Polityka prywatności Microsoft
Polityka plików cookies Microsoft
1 rok 24 dni Pozwala na przedstawienie reklam w oparciu o preferencje odwiedzających witryny.
SRM_B .c.bing.com Bing Ads (Microsoft)

Dane podmiotu: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521

Polityka prywatności Microsoft
Polityka plików cookies Microsoft
1 rok 24 dni Służy do zbierania informacji o wyszukiwaniach użytkownika w witrynie w celach reklamowych.
_gcl_au .omegasoft.pl Google Tag Manager (Google)

Dane podmiotu: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Polityka prywatności Google
Polityka cookies Google
3 miesiące Pozwala sprawdzić skuteczność reklam w odwiedzanej witrynie.
test_cookie .doubleclick.net Google DoubleClick (Google)

Dane podmiotu: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Polityka prywatności Google
Polityka cookies Google
15 minut Służy do określenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie w celach reklamowych.
MUID .bing.com Bing Ads (Microsoft)

Dane podmiotu: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521

Polityka prywatności Microsoft
Polityka plików cookies Microsoft
1 rok 24 dni Pozwala na identyfikację przeglądarek odwiedzających witryny firmy Microsoft i tworzenie unikalnego identyfikatora użytkownika w celach reklamowych, statystycznych i związanych z działaniem witryny.
ANONCHK .c.clarity.ms Bing Ads (Microsoft)

Dane podmiotu: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521

Polityka prywatności Microsoft
Polityka plików cookies Microsoft
10 minut Służy do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika i sprawdzania efektywności reklam w wyszukiwarce Bing.
IDE .doubleclick.net Google DoubleClick (Google)

Dane podmiotu: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Polityka prywatności Google
Polityka cookies Google
1 rok 24 dni Pozwala przechować informacje o sposobie korzystania z witryny przez użytkownika oraz o reklamach, które mógł zobaczyć przed jej odwiedzeniem w celach reklamowych.
yt-remote-
device-id
youtube.com YouTube (Google)

Dane podmiotu: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Polityka prywatności Google
Polityka cookies Google
nigdy Pozwala na zachowanie preferencji użytkownika dla odtwarzacza wideo poprzez osadzone filmy YouTube.
yt-remote-
connected-
devices
youtube.com YouTube (Google)

Dane podmiotu: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Polityka prywatności Google
Polityka cookies Google
nigdy Pozwala na zachowanie preferencji użytkownika dla odtwarzacza wideo poprzez osadzone filmy YouTube.
fr .facebook.com Facebook (Meta) Dane podmiotu: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Polityka prywatności Meta
Polityka cookies Meta
3 miesiące Pozwala na wyświetlanie określonych reklam w oparciu o informacje o wizytach użytkowników na stronach z pixelem Facebooka lub wtyczką społecznościową Facebooka.
yt.innertub
e::requests
youtube.com YouTube (Google)

Dane podmiotu: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Polityka prywatności Google
Polityka cookies Google
nigdy Pozwala przechowywać informacje o tym, jakie filmy z YouTube obejrzał użytkownik.
yt.innertub
e::nextId
youtube.com YouTube (Google)

Dane podmiotu: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Polityka prywatności Google
Polityka cookies Google
nigdy Pozwala prowadzić statystyki dotyczące obejrzanych przez użytkownika filmów z YouTube.
__Secure-
YEC
.youtube.com YouTube (Google)

Dane podmiotu: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Polityka prywatności Google
Polityka cookies Google
1 rok 1 miesiąc Pozwala na zachowanie preferencji użytkownika dla odtwarzacza wideo poprzez osadzone filmy YouTube.
 • Wydajnościowe pliki cookie [rozwiń]
 • Wydajnościowe pliki cookie
Plik cookie Domena Dostarczany przez Czas trwania Opis
SERVERID app.freshmail.com HAProxy

Dane podmiotu: HAProxy Technologies, 15 Avenue Raymond Aron, 92160 Antony, France

Polityka prywatności HAProxy
sesja Służy do przypisania odwiedzającego do określonego serwera w celu równoważenia obciązenia serwerów.
_gat .omegasoft.pl Google Analytics (Google)

Dane podmiotu: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Polityka prywatności Google
Polityka cookies Google
1 minuta Pozwala ograniczyć ilość żądań i zbieranych danych przy dużym natężeniu ruchu w witrynie.
VISITOR_IN
FO1_LIVE
.youtube.com YouTube (Google)

Dane podmiotu: Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Polityka prywatności Google
Polityka cookies Google
5 miesięcy 27 dni Służy do szacowania przepustowości i dopasowaniu rodzaju interfejsu odtwarzacza na stronach z filmami osadzonymi na YouTube.

Jak można zarządzać plikami cookies?

Odwiedzający witrynę mogą zaakceptować lub odrzucić stosowanie plików cookie innych niż niezbędne do prawidłowego działania strony, wybierając odpowiednie ustawienia przy komunikacie pojawiającym się po wejściu na stronę. W każdej chwili możliwa jest zmiana wyrażonych przez użytkownika zgód za pomocą dedykowanego przycisku znajdującego się na stronie.

Użytkownicy mogą również w dowolnym momencie usunąć dotychczas zainstalowane pliki cookies oraz zablokować na stałe zapisywanie tych plików na swoich urządzeniach, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

Poniżej znajdują się instrukcje zablokowania zapisywania oraz usuwania dotychczas zapisanych plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

 

W przypadku danych zapisywanych przez Google Analytics użytkownicy mogą skorzystać z dodatku do przeglądarki, który po zainstalowaniu uniemożliwia przesyłanie danych i informacji przez to narzędzie (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl). W przypadku spersonalizowanych reklam Google użytkownicy mogą również skorzystać z odpowiednich ustawień oraz zainstalować wtyczki w używanych przeglądarkach internetowych, które oznaczają rezygnację z reklam dopasowanych do zainteresowań i potrzeb użytkownika (https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl).

 1. Profilowanie

Zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 3 i 5 administrator może przetwarzać dane użytkowników w celach marketingowych, polegających na kierowaniu do nich treści reklamowych. Działania te mogą polegać również na profilowaniu, tj. zautomatyzowanym procesie polegającym na wnioskowaniu o zainteresowaniach, oczekiwaniach i potrzebach użytkowników i przewidywaniu ich zachowań oraz tworzeniu na tej podstawie dopasowanych do ich profilu ofert i kierowaniu do nich reklamy o interesującej ich treści. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO). Profilowanie nie będzie wywoływać wobec osób, których danych dotyczy, żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób na nie wpływać.

 1. Treści należące do usługodawców zewnętrznych

Na naszej stronie znajdują się wtyczki zewnętrznych usługodawców. Wtyczka serwisu społecznościowego Facebook dostarczana przez Facebook Inc (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) umożliwia przejście na nasz fanpage w portalu społecznościowym Facebook, przeglądanie dodanych postów, polubienie strony, dodanie komentarza lub przesłanie wiadomości.

Wejście na stronę zawierającą wtyczki lub dodatki usługodawców zewnętrznych nie powoduje nawiązania połączenia z serwerami ww. serwisów i przekazania danych. Dopiero w przypadku aktywowania (kliknięcia) wtyczki dochodzi do nawiązania połączenia z serwerami usługodawców zewnętrznych, które automatycznie rejestrują informacje dotyczące źródła wejścia do serwisu usługodawcy oraz adres IP użytkownika, nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany czy nie posiada konta w danym serwisie. W przypadku zalogowania w serwisie usługodawcy zewnętrznego wizyta w naszym serwisie może zostać powiązana z profilem na portalu usługodawcy. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez usługodawcę znajdują się na stronie serwisu Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/update).

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W przypadku korzystania ze zintegrowanych narzędzi analitycznych i marketingowych, o których mowa w pkt. 5, dostarczanych przez firmę Google i Facebook (Meta), dochodzi do przekazania niektórych danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazanie informacji do firm mających swe siedziby w Stanach Zjednoczonych może wiązać się z uzyskaniem dostępu do danych takich jak adres IP, identyfikatory wykorzystywane przez Google Analytics typu Client ID czy dane dotyczące sesji użytkownika przez służby USA. Przekazanie danych do wskazanych firm opiera się na wdrożonych standardowych klauzulach umownych (SKU), zapewniając tym samym odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnych z wymogami RODO.

 1. Uprawnienia użytkowników

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i uzyskania informacji ich dotyczących, żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, usunięcia dotyczących jej danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych i przesłania innemu administratorowi. W przypadku przetwarzania danych przez administratora na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych (biuro@omegasoft.pl).

Użytkownikom przysługuje również prawo do wyrażenia w dowolnym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO, np. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez administratora, w tym profilowania. Aby zrealizować prawo do sprzeciwu wobec profilowania, prowadzonego za pomocą plików cookies, należy usunąć dotychczas zainstalowane pliki cookies oraz zablokować na stałe zapisywanie tych plików na swoich urządzeniach, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej lub skorzystać z wybranych dodatków lub wtyczek, o których mowa w pkt. 5.

Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów lub obowiązków nałożonych na administratora danych. Po wygaśnięciu podstawy prawnej przetwarzania danych przez administratora, wszystkie dane przechowywane są przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakich może dochodzić administrator i jakie mogą być kierowane wobec niego oraz przez okres do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi przez administratora. Okres przechowywania danych może zostać wydłużony w przypadku nałożenia na administratora takiego obowiązku przez przepisy szczególne.

Po upływie tego czasu dane przechowywane przez administratora zostają usunięte.

Wszelkie pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące Polityki prywatności oraz sposobu przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: biuro@omegasoft.pl .Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Copyright 2007-2024 by sklep z oprogramowaniem OMEGASOFT